TopicLengthClick
Qari Salah Bukhatir
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:53
002-Al-Baqarah البقرة 01:52:32
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:04:03
004-Al-Nisa' النسآء 01:06:31
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:48:55
006-Al-'An'am الأنعام 00:51:50
007-Al-A'raf الأعراف 01:02:09
008-Al-Anfal الأنفال 00:22:40
009-Al-Tawbah التوبة 00:43:50
010-Yunus يونس 00:30:27
011-Hud هود 00:33:58
012-Yusuf يوسف 00:30:23
013-Al-Ra'd الرعد 00:14:52
014-Ibrahim إبراهيم 00:16:14
015-Al-Hijr الحجر 00:12:31
016-Al-Nahl النحل 00:32:08
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:26:07
018-Al-Kahf الكهف 00:25:37
019-Maryam مريم 00:16:09
020-Ta-Ha طہٰ 00:21:15
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:20:39
022-Al-Hajj الحج 00:21:27
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:18:41
024-Al-Nur النور 00:22:43
025-Al-Furqan الفرقان 00:15:25
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:24:38
027-Al-Naml النمل 00:21:01
028-Al-Qasas القصص 00:24:27
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:16:55
030-Al-Rum الروم 00:14:19
031-Luqman لقمان 00:09:12
032-Al-Sajdah السجدة 00:07:22
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:23:43
034-Saba' سبأ 00:15:22
035-Fatir فاطر 00:15:07
036-Ya-Sin یٰس 00:12:54
037-Al-Saffat الصافات 00:18:29
038-Saad ص 00:14:32
039-Al-Zumar الزمر 00:23:14
040-Al-Mu'min المؤمن 00:23:37
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:14:22
042-Al-Shura الشورٰی 00:15:28
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:17:14
044-Al-Dukhan الدخان 00:07:31
045-Al-Jathiah الجاثية 00:09:07
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:10:44
047-Muhammad محمد 00:10:11
048-Al-Fath الفتح 00:09:54
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:06:14
050-Qaaf ق 00:07:44
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:07:11
052-Al-Toor الطور 00:06:07
053-Al-Najm النجم 00:06:39
054-Al-Qamar القمر 00:06:27
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:09:01
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:09:00
057-Al-Hadid الحديد 00:10:32
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:08:47
059-Al-Hashr الحشر 00:08:07
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:21
061-Al-Saff الصف 00:03:54
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:00
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:15
064-Al-Taghabun التغابن 00:04:13
065-Al-Talaq الطلاق 00:04:49
066-Al-Tahrim التحريم 00:04:27
067-Al-Mulk الملك 00:05:41
068-Al-Qalam القلم 00:06:09
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:16
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:15
071-Nuh نوح 00:03:55
072-Al-Jinn الجن 00:04:33
073-Al-Muzzammil المزمل 00:02:59
074-Al-Muddaththir المدثر 00:04:26
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:16
076-Al-Dahr الدھر 00:04:27
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:04:11
078-Al-Naba' النبأ 00:03:45
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:03:46
080-'Abasa عبس 00:02:44
081-Al-Takwir التكوير 00:01:58
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:36
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:48
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:08
085-Al-Buruj البروج 00:02:20
086-Al-Tariq الطارق 00:01:19
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:16
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:44
089-Al-Fajr الفجر 00:02:51
090-Al-Balad البلد 00:01:30
091-Al-Shams الشمس 00:01:03
092-Al-Lail الليل 00:01:29
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:51
094-Al-Sharh الشرح 00:00:31
095-Al-Tin التين 00:00:44
096-Al-'Alaq العلق 00:01:20
097-Al-Qadr القدر 00:00:42
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:50
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:46
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:01:00
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:46
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:40
103-Al-'Asr العصر 00:00:20
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:40
105-Al-Fil الفيل 00:00:34
106-Quraish قريش 00:00:30
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:36
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:17
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:30
110-Al-Nasr النصر 00:00:25
111-Al-Lahab اللهب 00:00:28
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:17
113-Al-Falaq الفلق 00:00:25
114-Al-Naas الناس 00:00:35
115-Du'aa 00:24:35
Qari Saad Al-Ghamidi
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:46
002-Al-Baqarah البقرة 01:57:35
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:05:41
004-Al-Nisa' النسآء 01:13:13
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:50:22
006-Al-'An'am الأنعام 00:55:40
007-Al-A'raf الأعراف 01:04:20
008-Al-Anfal الأنفال 00:22:36
009-Al-Tawbah التوبة 00:48:51
010-Yunus يونس 00:35:21
011-Hud هود 00:36:00
012-Yusuf يوسف 00:32:17
013-Al-Ra'd الرعد 00:14:59
014-Ibrahim إبراهيم 00:17:57
015-Al-Hijr الحجر 00:13:57
016-Al-Nahl النحل 00:34:22
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:29:05
018-Al-Kahf الكهف 00:29:18
019-Maryam مريم 00:17:37
020-Ta-Ha طہٰ 00:22:44
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:12
022-Al-Hajj الحج 00:24:56
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:22:02
024-Al-Nur النور 00:26:31
025-Al-Furqan الفرقان 00:16:38
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:23:43
027-Al-Naml النمل 00:23:40
028-Al-Qasas القصص 00:24:46
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:20:03
030-Al-Rum الروم 00:14:50
031-Luqman لقمان 00:09:28
032-Al-Sajdah السجدة 00:07:10
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:25:35
034-Saba' سبأ 00:17:01
035-Fatir فاطر 00:14:24
036-Ya-Sin یٰس 00:13:09
037-Al-Saffat الصافات 00:17:48
038-Saad ص 00:14:45
039-Al-Zumar الزمر 00:23:35
040-Al-Mu'min المؤمن 00:22:27
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:15:29
042-Al-Shura الشورٰی 00:15:33
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:16:42
044-Al-Dukhan الدخان 00:06:56
045-Al-Jathiah الجاثية 00:09:03
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:12:02
047-Muhammad محمد 00:10:00
048-Al-Fath الفتح 00:10:27
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:06:33
050-Qaaf ق 00:07:19
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:06:59
052-Al-Toor الطور 00:06:07
053-Al-Najm النجم 00:07:14
054-Al-Qamar القمر 00:06:40
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:08:35
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:08:26
057-Al-Hadid الحديد 00:11:21
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:08:56
059-Al-Hashr الحشر 00:08:20
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:59
061-Al-Saff الصف 00:04:11
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:11
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:20
064-Al-Taghabun التغابن 00:04:30
065-Al-Talaq الطلاق 00:05:20
066-Al-Tahrim التحريم 00:04:52
067-Al-Mulk الملك 00:06:25
068-Al-Qalam القلم 00:05:58
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:31
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:39
071-Nuh نوح 00:04:22
072-Al-Jinn الجن 00:05:07
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:56
074-Al-Muddaththir المدثر 00:04:57
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:01
076-Al-Dahr الدھر 00:04:46
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:04:05
078-Al-Naba' النبأ 00:04:00
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:03:40
080-'Abasa عبس 00:03:05
081-Al-Takwir التكوير 00:02:04
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:41
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:47
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:07
085-Al-Buruj البروج 00:02:18
086-Al-Tariq الطارق 00:01:15
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:20
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:53
089-Al-Fajr الفجر 00:02:52
090-Al-Balad البلد 00:01:35
091-Al-Shams الشمس 00:01:11
092-Al-Lail الليل 00:01:32
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:52
094-Al-Sharh الشرح 00:00:26
095-Al-Tin التين 00:00:47
096-Al-'Alaq العلق 00:01:21
097-Al-Qadr القدر 00:00:36
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:51
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:47
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:00:56
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:49
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:43
103-Al-'Asr العصر 00:00:21
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:44
105-Al-Fil الفيل 00:00:31
106-Quraish قريش 00:00:30
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:39
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:17
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:38
110-Al-Nasr النصر 00:00:26
111-Al-Lahab اللهب 00:00:31
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:16
113-Al-Falaq الفلق 00:00:27
114-Al-Naas الناس 00:00:37
115-Du'aa 00:08:35
Qari Mishari Bin Rashid Al-'Afasy
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:54
002-Al-Baqarah البقرة 02:05:18
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:19:27
004-Al-Nisa' النسآء 01:21:45
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:02:46
006-Al-'An'am الأنعام 01:11:56
007-Al-A'raf الأعراف 01:22:33
008-Al-Anfal الأنفال 00:30:21
009-Al-Tawbah التوبة 01:00:16
010-Yunus يونس 00:44:49
011-Hud هود 00:46:19
012-Yusuf يوسف 00:41:53
013-Al-Ra'd الرعد 00:20:15
014-Ibrahim إبراهيم 00:20:16
015-Al-Hijr الحجر 00:15:53
016-Al-Nahl النحل 00:42:04
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:33:03
018-Al-Kahf الكهف 00:33:11
019-Maryam مريم 00:21:09
020-Ta-Ha طہٰ 00:26:59
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:57
022-Al-Hajj الحج 00:29:09
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:24:35
024-Al-Nur النور 00:32:28
025-Al-Furqan الفرقان 00:19:28
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:32:26
027-Al-Naml النمل 00:27:49
028-Al-Qasas القصص 00:33:53
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:36
030-Al-Rum الروم 00:19:21
031-Luqman لقمان 00:11:51
032-Al-Sajdah السجدة 00:08:41
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:28:54
034-Saba' سبأ 00:18:48
035-Fatir فاطر 00:17:31
036-Ya-Sin یٰس 00:17:33
037-Al-Saffat الصافات 00:24:01
038-Saad ص 00:17:35
039-Al-Zumar الزمر 00:26:58
040-Al-Mu'min المؤمن 00:25:58
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:19:05
042-Al-Shura الشورٰی 00:19:21
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:20:20
044-Al-Dukhan الدخان 00:09:36
045-Al-Jathiah الجاثية 00:10:40
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:55
047-Muhammad محمد 00:12:14
048-Al-Fath الفتح 00:11:58
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:08:20
050-Qaaf ق 00:09:21
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:09:11
052-Al-Toor الطور 00:08:11
053-Al-Najm النجم 00:07:48
054-Al-Qamar القمر 00:08:09
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:11:28
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:12:04
057-Al-Hadid الحديد 00:13:37
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:10:03
059-Al-Hashr الحشر 00:10:23
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:07:29
061-Al-Saff الصف 00:04:51
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:32
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:04:16
064-Al-Taghabun التغابن 00:05:23
065-Al-Talaq الطلاق 00:06:00
066-Al-Tahrim التحريم 00:05:56
067-Al-Mulk الملك 00:07:26
068-Al-Qalam القلم 00:07:34
069-Al-Haqqah الحآقة 00:06:43
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:18
071-Nuh نوح 00:04:40
072-Al-Jinn الجن 00:05:33
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:03
074-Al-Muddaththir المدثر 00:05:22
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:31
076-Al-Dahr الدھر 00:05:13
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:04:45
078-Al-Naba' النبأ 00:04:46
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:04:18
080-'Abasa عبس 00:03:42
081-Al-Takwir التكوير 00:02:40
082-Al-Infitar الإنفطار 00:02:18
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:05:12
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:41
085-Al-Buruj البروج 00:03:20
086-Al-Tariq الطارق 00:01:41
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:48
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:15
089-Al-Fajr الفجر 00:03:35
090-Al-Balad البلد 00:02:00
091-Al-Shams الشمس 00:01:25
092-Al-Lail الليل 00:01:52
093-Al-Duha الضحٰی 00:01:05
094-Al-Sharh الشرح 00:00:42
095-Al-Tin التين 00:01:05
096-Al-'Alaq العلق 00:01:36
097-Al-Qadr القدر 00:00:45
098-Al-Bayyinah البينة 00:02:06
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:59
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:01:10
101-Al-Qari'ah القارعة 00:01:03
102-Al-Takathur التكاثر 00:01:02
103-Al-'Asr العصر 00:00:27
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:58
105-Al-Fil الفيل 00:00:48
106-Quraish قريش 00:00:42
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:57
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:24
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:54
110-Al-Nasr النصر 00:00:35
111-Al-Lahab اللهب 00:00:41
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:21
113-Al-Falaq الفلق 00:00:33
114-Al-Naas الناس 00:00:50
115-Du'aa 00:16:53
Qari Saud Al-Shuraim
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:42
002-Al-Baqarah البقرة 01:27:35
003-Aal-e-'Imran آل عمران 00:47:49
004-Al-Nisa' النسآء 00:52:29
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:40:23
006-Al-'An'am الأنعام 00:43:02
007-Al-A'raf الأعراف 00:46:51
008-Al-Anfal الأنفال 00:18:01
009-Al-Tawbah التوبة 00:36:45
010-Yunus يونس 00:25:26
011-Hud هود 00:26:46
012-Yusuf يوسف 00:24:06
013-Al-Ra'd الرعد 00:12:50
014-Ibrahim إبراهيم 00:12:43
015-Al-Hijr الحجر 00:09:58
016-Al-Nahl النحل 00:26:41
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:22:29
018-Al-Kahf الكهف 00:22:17
019-Maryam مريم 00:13:26
020-Ta-Ha طہٰ 00:17:58
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:17:08
022-Al-Hajj الحج 00:17:43
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:15:21
024-Al-Nur النور 00:18:49
025-Al-Furqan الفرقان 00:12:38
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:19:26
027-Al-Naml النمل 00:16:03
028-Al-Qasas القصص 00:20:14
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:14:08
030-Al-Rum الروم 00:11:20
031-Luqman لقمان 00:07:22
032-Al-Sajdah السجدة 00:05:08
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:19:08
034-Saba' سبأ 00:12:12
035-Fatir فاطر 00:10:58
036-Ya-Sin یٰس 00:10:15
037-Al-Saffat الصافات 00:13:09
038-Saad ص 00:10:59
039-Al-Zumar الزمر 00:17:10
040-Al-Mu'min المؤمن 00:16:58
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:11:50
042-Al-Shura الشورٰی 00:11:59
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:12:39
044-Al-Dukhan الدخان 00:05:07
045-Al-Jathiah الجاثية 00:07:04
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:08:37
047-Muhammad محمد 00:07:20
048-Al-Fath الفتح 00:08:04
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:05:34
050-Qaaf ق 00:05:31
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:05:14
052-Al-Toor الطور 00:04:29
053-Al-Najm النجم 00:04:51
054-Al-Qamar القمر 00:05:00
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:06:26
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:06:50
057-Al-Hadid الحديد 00:08:17
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:06:56
059-Al-Hashr الحشر 00:06:23
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:05:08
061-Al-Saff الصف 00:03:15
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:30
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:02:44
064-Al-Taghabun التغابن 00:03:25
065-Al-Talaq الطلاق 00:04:04
066-Al-Tahrim التحريم 00:03:46
067-Al-Mulk الملك 00:04:34
068-Al-Qalam القلم 00:04:29
069-Al-Haqqah الحآقة 00:04:20
070-Al-Ma'arij المعارج 00:03:19
071-Nuh نوح 00:03:14
072-Al-Jinn الجن 00:03:48
073-Al-Muzzammil المزمل 00:02:51
074-Al-Muddaththir المدثر 00:03:42
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:18
076-Al-Dahr الدھر 00:03:40
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:03:12
078-Al-Naba' النبأ 00:03:02
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:02:50
080-'Abasa عبس 00:02:14
081-Al-Takwir التكوير 00:01:34
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:13
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:02:36
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:36
085-Al-Buruj البروج 00:01:39
086-Al-Tariq الطارق 00:00:58
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:09
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:28
089-Al-Fajr الفجر 00:02:14
090-Al-Balad البلد 00:01:13
091-Al-Shams الشمس 00:00:57
092-Al-Lail الليل 00:01:13
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:42
094-Al-Sharh الشرح 00:00:26
095-Al-Tin التين 00:00:35
096-Al-'Alaq العلق 00:01:03
097-Al-Qadr القدر 00:00:26
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:21
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:37
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:00:43
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:36
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:31
103-Al-'Asr العصر 00:00:16
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:33
105-Al-Fil الفيل 00:00:25
106-Quraish قريش 00:00:20
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:28
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:13
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:25
110-Al-Nasr النصر 00:00:20
111-Al-Lahab اللهب 00:00:23
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:13
113-Al-Falaq الفلق 00:00:20
114-Al-Naas الناس 00:00:25
115-Du'aa 00:07:35
Qari Al-Sudais Wa Al-Shuraim
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:40
002-Al-Baqarah البقرة 01:26:38
003-Aal-e-'Imran آل عمران 00:49:06
004-Al-Nisa' النسآء 00:55:01
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:38:58
006-Al-'An'am الأنعام 00:44:07
007-Al-A'raf الأعراف 00:45:40
008-Al-Anfal الأنفال 00:19:59
009-Al-Tawbah التوبة 00:36:02
010-Yunus يونس 00:26:44
011-Hud هود 00:28:09
012-Yusuf يوسف 00:23:27
013-Al-Ra'd الرعد 00:12:58
014-Ibrahim إبراهيم 00:13:31
015-Al-Hijr الحجر 00:10:22
016-Al-Nahl النحل 00:25:56
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:21:42
018-Al-Kahf الكهف 00:24:31
019-Maryam مريم 00:15:22
020-Ta-Ha طہٰ 00:18:11
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:16:35
022-Al-Hajj الحج 00:19:46
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:16:53
024-Al-Nur النور 00:19:07
025-Al-Furqan الفرقان 00:12:48
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:18:49
027-Al-Naml النمل 00:15:32
028-Al-Qasas القصص 00:20:47
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:14:12
030-Al-Rum الروم 00:11:45
031-Luqman لقمان 00:08:02
032-Al-Sajdah السجدة 00:05:57
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:21:56
034-Saba' سبأ 00:13:18
035-Fatir فاطر 00:11:23
036-Ya-Sin یٰس 00:11:06
037-Al-Saffat الصافات 00:13:31
038-Saad ص 00:10:02
039-Al-Zumar الزمر 00:17:31
040-Al-Mu'min المؤمن 00:19:13
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:12:12
042-Al-Shura الشورٰی 00:12:00
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:13:44
044-Al-Dukhan الدخان 00:05:58
045-Al-Jathiah الجاثية 00:08:15
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:10:26
047-Muhammad محمد 00:08:55
048-Al-Fath الفتح 00:09:32
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:05:47
050-Qaaf ق 00:06:31
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:05:36
052-Al-Toor الطور 00:04:44
053-Al-Najm النجم 00:05:03
054-Al-Qamar القمر 00:05:12
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:07:24
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:22
057-Al-Hadid الحديد 00:09:24
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:07:44
059-Al-Hashr الحشر 00:07:21
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:05:55
061-Al-Saff الصف 00:03:41
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:52
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:04
064-Al-Taghabun التغابن 00:03:59
065-Al-Talaq الطلاق 00:04:37
066-Al-Tahrim التحريم 00:04:15
067-Al-Mulk الملك 00:04:47
068-Al-Qalam القلم 00:04:35
069-Al-Haqqah الحآقة 00:04:30
070-Al-Ma'arij المعارج 00:03:29
071-Nuh نوح 00:03:24
072-Al-Jinn الجن 00:04:07
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:14
074-Al-Muddaththir المدثر 00:03:56
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:32
076-Al-Dahr الدھر 00:04:03
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:03:28
078-Al-Naba' النبأ 00:03:24
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:03:08
080-'Abasa عبس 00:02:31
081-Al-Takwir التكوير 00:01:50
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:24
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:01
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:48
085-Al-Buruj البروج 00:01:55
086-Al-Tariq الطارق 00:01:05
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:10
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:35
089-Al-Fajr الفجر 00:02:17
090-Al-Balad البلد 00:01:16
091-Al-Shams الشمس 00:00:58
092-Al-Lail الليل 00:01:15
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:46
094-Al-Sharh الشرح 00:00:26
095-Al-Tin التين 00:00:35
096-Al-'Alaq العلق 00:01:07
097-Al-Qadr القدر 00:00:30
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:27
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:38
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:00:44
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:39
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:32
103-Al-'Asr العصر 00:00:17
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:36
105-Al-Fil الفيل 00:00:28
106-Quraish قريش 00:00:25
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:28
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:14
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:25
110-Al-Nasr النصر 00:00:22
111-Al-Lahab اللهب 00:00:26
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:16
113-Al-Falaq الفلق 00:00:24
114-Al-Naas الناس 00:00:24
115-Du'aa 00:25:42
Qari Ahmed Al-'Ajmi
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:42
002-Al-Baqarah البقرة 01:51:44
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:11:47
004-Al-Nisa' النسآء 01:20:16
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:53:26
006-Al-'An'am الأنعام 00:57:37
007-Al-A'raf الأعراف 01:00:32
008-Al-Anfal الأنفال 00:24:54
009-Al-Tawbah التوبة 00:48:15
010-Yunus يونس 00:36:14
011-Hud هود 00:37:53
012-Yusuf يوسف 00:35:47
013-Al-Ra'd الرعد 00:16:57
014-Ibrahim إبراهيم 00:16:58
015-Al-Hijr الحجر 00:16:55
016-Al-Nahl النحل 00:37:44
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:27:28
018-Al-Kahf الكهف 00:26:58
019-Maryam مريم 00:18:11
020-Ta-Ha طہٰ 00:24:48
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:24:26
022-Al-Hajj الحج 00:25:57
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:20:34
024-Al-Nur النور 00:27:03
025-Al-Furqan الفرقان 00:17:07
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:28:23
027-Al-Naml النمل 00:24:32
028-Al-Qasas القصص 00:28:36
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:21:16
030-Al-Rum الروم 00:17:47
031-Luqman لقمان 00:10:53
032-Al-Sajdah السجدة 00:08:19
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:24:57
034-Saba' سبأ 00:17:38
035-Fatir فاطر 00:14:59
036-Ya-Sin یٰس 00:13:34
037-Al-Saffat الصافات 00:18:55
038-Saad ص 00:18:06
039-Al-Zumar الزمر 00:26:34
040-Al-Mu'min المؤمن 00:25:34
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:16:43
042-Al-Shura الشورٰی 00:17:19
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:20:43
044-Al-Dukhan الدخان 00:10:00
045-Al-Jathiah الجاثية 00:10:38
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:22
047-Muhammad محمد 00:12:31
048-Al-Fath الفتح 00:11:47
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:08:17
050-Qaaf ق 00:09:48
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:06:33
052-Al-Toor الطور 00:05:53
053-Al-Najm النجم 00:05:56
054-Al-Qamar القمر 00:05:56
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:07:54
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:47
057-Al-Hadid الحديد 00:12:32
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:10:35
059-Al-Hashr الحشر 00:11:38
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:08:52
061-Al-Saff الصف 00:05:11
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:05:02
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:06:07
064-Al-Taghabun التغابن 00:06:56
065-Al-Talaq الطلاق 00:07:10
066-Al-Tahrim التحريم 00:06:59
067-Al-Mulk الملك 00:08:13
068-Al-Qalam القلم 00:08:10
069-Al-Haqqah الحآقة 00:08:35
070-Al-Ma'arij المعارج 00:06:05
071-Nuh نوح 00:05:13
072-Al-Jinn الجن 00:06:20
073-Al-Muzzammil المزمل 00:05:14
074-Al-Muddaththir المدثر 00:07:13
075-Al-Qiyamah القيامة 00:04:40
076-Al-Dahr الدھر 00:06:43
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:04:22
078-Al-Naba' النبأ 00:04:26
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:03:36
080-'Abasa عبس 00:02:48
081-Al-Takwir التكوير 00:01:55
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:34
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:33
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:14
085-Al-Buruj البروج 00:02:22
086-Al-Tariq الطارق 00:01:13
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:20
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:06
089-Al-Fajr الفجر 00:02:41
090-Al-Balad البلد 00:01:26
091-Al-Shams الشمس 00:01:06
092-Al-Lail الليل 00:01:25
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:47
094-Al-Sharh الشرح 00:00:29
095-Al-Tin التين 00:00:42
096-Al-'Alaq العلق 00:01:12
097-Al-Qadr القدر 00:00:35
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:48
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:41
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:00:50
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:45
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:38
103-Al-'Asr العصر 00:00:18
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:38
105-Al-Fil الفيل 00:00:28
106-Quraish قريش 00:00:22
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:30
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:14
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:35
110-Al-Nasr النصر 00:00:22
111-Al-Lahab اللهب 00:00:24
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:12
113-Al-Falaq الفلق 00:00:21
114-Al-Naas الناس 00:00:25
Qari Abdul'Rahman Ben Gamal Al ausi
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:50
002-Al-Baqarah البقرة 01:58:48
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:11:31
004-Al-Nisa' النسآء 01:18:55
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:00:46
006-Al-'An'am الأنعام 01:02:57
007-Al-A'raf الأعراف 01:12:17
008-Al-Anfal الأنفال 00:27:18
009-Al-Tawbah التوبة 00:51:09
010-Yunus يونس 00:36:13
011-Hud هود 00:40:04
012-Yusuf يوسف 00:40:56
013-Al-Ra'd الرعد 00:20:00
014-Ibrahim إبراهيم 00:18:46
015-Al-Hijr الحجر 00:15:38
016-Al-Nahl النحل 00:41:01
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:31:39
018-Al-Kahf الكهف 00:28:25
019-Maryam مريم 00:19:44
020-Ta-Ha طہٰ 00:25:52
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:28:28
022-Al-Hajj الحج 00:25:16
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:21:54
024-Al-Nur النور 00:29:49
025-Al-Furqan الفرقان 00:18:13
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:31:32
027-Al-Naml النمل 00:25:51
028-Al-Qasas القصص 00:29:43
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:26
030-Al-Rum الروم 00:19:42
031-Luqman لقمان 00:06:51
032-Al-Sajdah السجدة 00:07:07
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:26:14
034-Saba' سبأ 00:19:04
035-Fatir فاطر 00:16:51
036-Ya-Sin یٰس 00:16:16
037-Al-Saffat الصافات 00:20:19
038-Saad ص 00:16:08
039-Al-Zumar الزمر 00:24:47
040-Al-Mu'min المؤمن 00:25:40
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:18:27
042-Al-Shura الشورٰی 00:17:32
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:20:14
044-Al-Dukhan الدخان 00:08:33
045-Al-Jathiah الجاثية 00:10:00
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:11:56
047-Muhammad محمد 00:09:50
048-Al-Fath الفتح 00:09:52
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:08:02
050-Qaaf ق 00:08:05
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:08:16
052-Al-Toor الطور 00:07:22
053-Al-Najm النجم 00:07:24
054-Al-Qamar القمر 00:08:00
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:09:51
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:09:55
057-Al-Hadid الحديد 00:11:39
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:09:40
059-Al-Hashr الحشر 00:08:52
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:57
061-Al-Saff الصف 00:04:15
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:17
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:47
064-Al-Taghabun التغابن 00:04:33
065-Al-Talaq الطلاق 00:05:48
066-Al-Tahrim التحريم 00:05:19
067-Al-Mulk الملك 00:06:06
068-Al-Qalam القلم 00:06:24
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:51
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:53
071-Nuh نوح 00:04:26
072-Al-Jinn الجن 00:05:35
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:02
074-Al-Muddaththir المدثر 00:05:54
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:38
076-Al-Dahr الدھر 00:05:21
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:04:31
078-Al-Naba' النبأ 00:04:02
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:03:56
080-'Abasa عبس 00:03:20
081-Al-Takwir التكوير 00:02:20
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:55
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:04:02
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:21
085-Al-Buruj البروج 00:02:22
086-Al-Tariq الطارق 00:01:26
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:38
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:04
089-Al-Fajr الفجر 00:03:07
090-Al-Balad البلد 00:01:48
091-Al-Shams الشمس 00:01:21
092-Al-Lail الليل 00:01:42
093-Al-Duha الضحٰی 00:01:00
094-Al-Sharh الشرح 00:00:39
095-Al-Tin التين 00:00:55
096-Al-'Alaq العلق 00:01:32
097-Al-Qadr القدر 00:00:43
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:56
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:55
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:01:00
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:59
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:47
103-Al-'Asr العصر 00:00:25
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:50
105-Al-Fil الفيل 00:00:38
106-Quraish قريش 00:00:33
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:44
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:23
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:45
110-Al-Nasr النصر 00:00:31
111-Al-Lahab اللهب 00:00:36
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:22
113-Al-Falaq الفلق 00:00:32
114-Al-Naas الناس 00:00:37
Qari Ali Bin Abdul Rahman Al-Huzaifi
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:01:00
002-Al-Baqarah البقرة 02:20:00
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:18:13
004-Al-Nisa' النسآء 01:19:32
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 01:05:57
006-Al-'An'am الأنعام 01:10:29
007-Al-A'raf الأعراف 01:16:30
008-Al-Anfal الأنفال 00:28:00
009-Al-Tawbah التوبة 00:55:00
010-Yunus يونس 00:40:19
011-Hud هود 00:43:29
012-Yusuf يوسف 00:40:29
013-Al-Ra'd الرعد 00:18:55
014-Ibrahim إبراهيم 00:18:44
015-Al-Hijr الحجر 00:15:27
016-Al-Nahl النحل 00:39:11
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:29:03
018-Al-Kahf الكهف 00:30:28
019-Maryam مريم 00:17:33
020-Ta-Ha طہٰ 00:27:34
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:25:50
022-Al-Hajj الحج 00:27:16
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:23:21
024-Al-Nur النور 00:29:01
025-Al-Furqan الفرقان 00:17:41
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:31:53
027-Al-Naml النمل 00:27:10
028-Al-Qasas القصص 00:33:21
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:22:56
030-Al-Rum الروم 00:19:32
031-Luqman لقمان 00:11:42
032-Al-Sajdah السجدة 00:08:54
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:29:06
034-Saba' سبأ 00:18:57
035-Fatir فاطر 00:17:15
036-Ya-Sin یٰس 00:17:32
037-Al-Saffat الصافات 00:23:52
038-Saad ص 00:17:38
039-Al-Zumar الزمر 00:26:49
040-Al-Mu'min المؤمن 00:26:55
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:19:08
042-Al-Shura الشورٰی 00:20:46
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:21:21
044-Al-Dukhan الدخان 00:09:36
045-Al-Jathiah الجاثية 00:11:32
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:15:48
047-Muhammad محمد 00:12:44
048-Al-Fath الفتح 00:12:00
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:08:42
050-Qaaf ق 00:08:19
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:08:49
052-Al-Toor الطور 00:07:51
053-Al-Najm النجم 00:08:35
054-Al-Qamar القمر 00:08:28
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:11:57
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:11:54
057-Al-Hadid الحديد 00:13:20
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:11:11
059-Al-Hashr الحشر 00:10:50
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:08:46
061-Al-Saff الصف 00:05:13
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:04:23
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:04:43
064-Al-Taghabun التغابن 00:06:04
065-Al-Talaq الطلاق 00:07:21
066-Al-Tahrim التحريم 00:06:45
067-Al-Mulk الملك 00:08:16
068-Al-Qalam القلم 00:08:13
069-Al-Haqqah الحآقة 00:06:45
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:38
071-Nuh نوح 00:05:13
072-Al-Jinn الجن 00:06:01
073-Al-Muzzammil المزمل 00:04:34
074-Al-Muddaththir المدثر 00:06:37
075-Al-Qiyamah القيامة 00:03:52
076-Al-Dahr الدھر 00:05:47
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:05:16
078-Al-Naba' النبأ 00:04:18
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:04:18
080-'Abasa عبس 00:03:42
081-Al-Takwir التكوير 00:02:44
082-Al-Infitar الإنفطار 00:02:13
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:04:58
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:02:42
085-Al-Buruj البروج 00:02:44
086-Al-Tariq الطارق 00:01:36
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:45
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:02:13
089-Al-Fajr الفجر 00:03:19
090-Al-Balad البلد 00:01:54
091-Al-Shams الشمس 00:01:24
092-Al-Lail الليل 00:01:48
093-Al-Duha الضحٰی 00:01:03
094-Al-Sharh الشرح 00:00:41
095-Al-Tin التين 00:00:56
096-Al-'Alaq العلق 00:01:38
097-Al-Qadr القدر 00:00:42
098-Al-Bayyinah البينة 00:02:04
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:53
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:01:02
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:56
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:51
103-Al-'Asr العصر 00:00:23
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:51
105-Al-Fil الفيل 00:00:37
106-Quraish قريش 00:00:36
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:45
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:21
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:49
110-Al-Nasr النصر 00:00:30
111-Al-Lahab اللهب 00:00:35
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:20
113-Al-Falaq الفلق 00:00:30
114-Al-Naas الناس 00:00:41
Qari Al-Muhaisni
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:36
002-Al-Baqarah البقرة 01:40:01
003-Aal-e-'Imran آل عمران 00:58:43
004-Al-Nisa' النسآء 01:02:46
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:43:23
006-Al-'An'am الأنعام 00:53:20
007-Al-A'raf الأعراف 00:57:14
008-Al-Anfal الأنفال 00:19:23
009-Al-Tawbah التوبة 00:37:12
010-Yunus يونس 00:27:03
011-Hud هود 00:30:08
012-Yusuf يوسف 00:26:05
013-Al-Ra'd الرعد 00:12:41
014-Ibrahim إبراهيم 00:14:49
015-Al-Hijr الحجر 00:11:02
016-Al-Nahl النحل 00:28:06
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:24:52
018-Al-Kahf الكهف 00:22:25
019-Maryam مريم 00:17:04
020-Ta-Ha طہٰ 00:19:36
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:16:46
022-Al-Hajj الحج 00:18:03
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:18:51
024-Al-Nur النور 00:18:46
025-Al-Furqan الفرقان 00:15:39
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:19:28
027-Al-Naml النمل 00:17:22
028-Al-Qasas القصص 00:19:09
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:13:48
030-Al-Rum الروم 00:11:55
031-Luqman لقمان 00:08:03
032-Al-Sajdah السجدة 00:05:23
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:19:23
034-Saba' سبأ 00:12:30
035-Fatir فاطر 00:11:56
036-Ya-Sin یٰس 00:10:23
037-Al-Saffat الصافات 00:14:34
038-Saad ص 00:11:20
039-Al-Zumar الزمر 00:22:22
040-Al-Mu'min المؤمن 00:20:08
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:14:02
042-Al-Shura الشورٰی 00:13:26
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:13:11
044-Al-Dukhan الدخان 00:07:31
045-Al-Jathiah الجاثية 00:07:18
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:09:37
047-Muhammad محمد 00:13:19
048-Al-Fath الفتح 00:08:19
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:05:54
050-Qaaf ق 00:07:30
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:05:35
052-Al-Toor الطور 00:05:46
053-Al-Najm النجم 00:05:43
054-Al-Qamar القمر 00:05:32
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:06:47
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:10:35
057-Al-Hadid الحديد 00:08:24
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:06:48
059-Al-Hashr الحشر 00:06:12
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:04:53
061-Al-Saff الصف 00:03:13
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:28
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:21
064-Al-Taghabun التغابن 00:03:13
065-Al-Talaq الطلاق 00:03:50
066-Al-Tahrim التحريم 00:04:36
067-Al-Mulk الملك 00:05:03
068-Al-Qalam القلم 00:04:41
069-Al-Haqqah الحآقة 00:07:25
070-Al-Ma'arij المعارج 00:05:21
071-Nuh نوح 00:03:23
072-Al-Jinn الجن 00:04:43
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:38
074-Al-Muddaththir المدثر 00:03:40
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:43
076-Al-Dahr الدھر 00:04:10
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:03:09
078-Al-Naba' النبأ 00:03:36
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:02:44
080-'Abasa عبس 00:02:13
081-Al-Takwir التكوير 00:01:28
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:19
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:02:28
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:42
085-Al-Buruj البروج 00:01:36
086-Al-Tariq الطارق 00:00:53
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:01
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:48
089-Al-Fajr الفجر 00:02:44
090-Al-Balad البلد 00:01:08
091-Al-Shams الشمس 00:00:48
092-Al-Lail الليل 00:01:26
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:35
094-Al-Sharh الشرح 00:00:22
095-Al-Tin التين 00:00:33
096-Al-'Alaq العلق 00:00:55
097-Al-Qadr القدر 00:00:34
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:21
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:30
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:00:34
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:38
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:25
103-Al-'Asr العصر 00:00:21
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:33
105-Al-Fil الفيل 00:00:22
106-Quraish قريش 00:00:21
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:24
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:11
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:22
110-Al-Nasr النصر 00:00:17
111-Al-Lahab اللهب 00:00:21
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:12
113-Al-Falaq الفلق 00:00:20
114-Al-Naas الناس 00:00:25
115-Du'aa 00:36:46
Qari Abu Bakr Shatri
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:40
002-Al-Baqarah البقرة 01:53:38
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:08:36
004-Al-Nisa' النسآء 01:12:33
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:52:24
006-Al-'An'am الأنعام 00:55:08
007-Al-A'raf الأعراف 01:03:07
008-Al-Anfal الأنفال 00:23:00
009-Al-Tawbah التوبة 00:48:10
010-Yunus يونس 00:33:30
011-Hud هود 00:34:55
012-Yusuf يوسف 00:31:58
013-Al-Ra'd الرعد 00:14:13
014-Ibrahim إبراهيم 00:15:23
015-Al-Hijr الحجر 00:11:08
016-Al-Nahl النحل 00:31:42
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:26:53
018-Al-Kahf الكهف 00:25:30
019-Maryam مريم 00:15:39
020-Ta-Ha طہٰ 00:21:19
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:20:17
022-Al-Hajj الحج 00:22:14
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:18:28
024-Al-Nur النور 00:23:26
025-Al-Furqan الفرقان 00:14:55
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:21:20
027-Al-Naml النمل 00:20:14
028-Al-Qasas القصص 00:24:09
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:16:41
030-Al-Rum الروم 00:14:16
031-Luqman لقمان 00:08:33
032-Al-Sajdah السجدة 00:06:11
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:22:59
034-Saba' سبأ 00:13:59
035-Fatir فاطر 00:13:00
036-Ya-Sin یٰس 00:12:31
037-Al-Saffat الصافات 00:15:17
038-Saad ص 00:12:34
039-Al-Zumar الزمر 00:19:44
040-Al-Mu'min المؤمن 00:19:21
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:13:15
042-Al-Shura الشورٰی 00:16:05
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:14:36
044-Al-Dukhan الدخان 00:05:47
045-Al-Jathiah الجاثية 00:08:17
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:11:15
047-Muhammad محمد 00:09:12
048-Al-Fath الفتح 00:09:31
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:05:58
050-Qaaf ق 00:06:45
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:05:44
052-Al-Toor الطور 00:05:24
053-Al-Najm النجم 00:05:40
054-Al-Qamar القمر 00:06:10
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:08:03
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:35
057-Al-Hadid الحديد 00:10:13
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:09:15
059-Al-Hashr الحشر 00:09:09
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:04
061-Al-Saff الصف 00:04:02
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:02:55
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:09
064-Al-Taghabun التغابن 00:04:17
065-Al-Talaq الطلاق 00:05:42
066-Al-Tahrim التحريم 00:05:02
067-Al-Mulk الملك 00:05:42
068-Al-Qalam القلم 00:05:15
069-Al-Haqqah الحآقة 00:05:35
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:16
071-Nuh نوح 00:04:10
072-Al-Jinn الجن 00:04:46
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:35
074-Al-Muddaththir المدثر 00:04:27
075-Al-Qiyamah القيامة 00:02:51
076-Al-Dahr الدھر 00:04:19
077-Al-Mursalaat المرسلات 00:03:26
078-Al-Naba' النبأ 00:03:50
079-Al-Nazi'aat النازعات 00:03:32
080-'Abasa عبس 00:02:43
081-Al-Takwir التكوير 00:01:47
082-Al-Infitar الإنفطار 00:01:23
083-Al-Mutaffifin المطففين 00:03:04
084-Al-Inshiqaq الإنشقاق 00:01:51
085-Al-Buruj البروج 00:01:50
086-Al-Tariq الطارق 00:01:05
087-Al-A'la الأعلیٰ 00:01:10
088-Al-Ghashiyah الغاشية 00:01:35
089-Al-Fajr الفجر 00:02:40
090-Al-Balad البلد 00:01:22
091-Al-Shams الشمس 00:01:01
092-Al-Lail الليل 00:01:25
093-Al-Duha الضحٰی 00:00:48
094-Al-Sharh الشرح 00:00:33
095-Al-Tin التين 00:00:41
096-Al-'Alaq العلق 00:01:16
097-Al-Qadr القدر 00:00:35
098-Al-Bayyinah البينة 00:01:38
099-Al-Zilzal الزلزال 00:00:41
100-Al-'Aadiyaat العاديات 00:00:45
101-Al-Qari'ah القارعة 00:00:42
102-Al-Takathur التكاثر 00:00:36
103-Al-'Asr العصر 00:00:19
104-Al-Humazah الهمزة 00:00:37
105-Al-Fil الفيل 00:00:27
106-Quraish قريش 00:00:24
107-Al-Ma'un الماعون 00:00:32
108-Al-Kawthar الكوثر 00:00:15
109-Al-Kafirun الكافرون 00:00:30
110-Al-Nasr النصر 00:00:23
111-Al-Lahab اللهب 00:00:26
112-Al-Ikhlas الإخلاص 00:00:14
113-Al-Falaq الفلق 00:00:24
114-Al-Naas الناس 00:00:28
115-Du'aa 00:32:01
Qari Fares Abbad
001-Al-Fatihah الفاتحة 00:00:44
002-Al-Baqarah البقرة 01:53:01
003-Aal-e-'Imran آل عمران 01:01:58
004-Al-Nisa' النسآء 01:03:31
005-Al-Ma'idah المآئدۃ 00:49:17
006-Al-'An'am الأنعام 00:51:45
007-Al-A'raf الأعراف 00:58:06
008-Al-Anfal الأنفال 00:21:52
009-Al-Tawbah التوبة 00:43:47
010-Yunus يونس 00:31:21
011-Hud هود 00:32:51
012-Yusuf يوسف 00:32:23
013-Al-Ra'd الرعد 00:14:57
014-Ibrahim إبراهيم 00:15:39
015-Al-Hijr الحجر 00:13:14
016-Al-Nahl النحل 00:32:46
017-Bani Isra'il بنی اسرائیل 00:27:08
018-Al-Kahf الكهف 00:27:08
019-Maryam مريم 00:18:11
020-Ta-Ha طہٰ 00:23:55
021-Al-Anbiya' الأنبياء 00:22:40
022-Al-Hajj الحج 00:24:18
023-Al-Mu'minun المؤمنون 00:20:58
024-Al-Nur النور 00:24:42
025-Al-Furqan الفرقان 00:16:28
026-Al-Shu'ara' الشعراء 00:27:24
027-Al-Naml النمل 00:22:33
028-Al-Qasas القصص 00:26:26
029-Al-'Ankabut العنكبوت 00:18:26
030-Al-Rum الروم 00:15:50
031-Luqman لقمان 00:09:58
032-Al-Sajdah السجدة 00:07:17
033-Al-Ahzab الأحزاب 00:25:45
034-Saba' سبأ 00:16:21
035-Fatir فاطر 00:14:00
036-Ya-Sin یٰس 00:13:40
037-Al-Saffat الصافات 00:17:16
038-Saad ص 00:13:10
039-Al-Zumar الزمر 00:20:26
040-Al-Mu'min المؤمن 00:20:32
041-Ha-Mim Al-Sajdah حم السجدۃ 00:14:14
042-Al-Shura الشورٰی 00:14:27
043-Al-Zukhruf الزخرف 00:15:03
044-Al-Dukhan الدخان 00:06:25
045-Al-Jathiah الجاثية 00:08:03
046-Al-Ahqaf الأحقاف 00:10:28
047-Muhammad محمد 00:09:11
048-Al-Fath الفتح 00:09:03
049-Al-Hujuraat الحجرات 00:05:50
050-Qaaf ق 00:06:20
051-Al-Zariyaat الذاريات 00:06:46
052-Al-Toor الطور 00:05:46
053-Al-Najm النجم 00:06:06
054-Al-Qamar القمر 00:06:24
055-Al-Rahman الرحمٰن 00:08:08
056-Al-Waqi'ah الواقعة 00:07:59
057-Al-Hadid الحديد 00:09:46
058-Al-Mujadalah المجادلة 00:08:10
059-Al-Hashr الحشر 00:08:02
060-Al-Mumtahinah الممتحنة 00:06:07
061-Al-Saff الصف 00:03:50
062-Al-Jumu'ah الجمعة 00:03:16
063-Al-Munafiqun المنافقون 00:03:30
064-Al-Taghabun التغابن 00:04:29
065-Al-Talaq الطلاق 00:05:00
066-Al-Tahrim التحريم 00:05:05
067-Al-Mulk الملك 00:05:44
068-Al-Qalam القلم 00:05:38
069-Al-Haqqah الحآقة 00:04:59
070-Al-Ma'arij المعارج 00:04:08
071-Nuh نوح 00:03:57
072-Al-Jinn الجن 00:04:39
073-Al-Muzzammil المزمل 00:03:36
074-Al-Muddaththir المدثر